Samenvatting van het Privacybeleid
Bij Juwelier de Eenhoorn hechten we zeer veel belang aan jouw privacy en de vertrouwelijkheid ervan. Dat is de reden waarom we jouw data met de grootste zorg behandelen. Door de wijzigingen in de reglementering m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens die in voege zullen treden op 25 mei 2018 is ons Privacybeleid bijgewerkt. We nodigen je uit om dit beleid even door te nemen zodat je op de hoogte bent van je rechten en van de belangrijkste punten ter zake als klant van Juwelier de Eenhoorn.

Hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens?
Voor een optimaal gebruik van onze diensten, verzamelen we een aantal persoonsgegevens zoals jouw naam, e-mailadres, gsm nummer, leveringsadres. POE is verantwoordelijk voor het verwerken van deze data en verbindt zich ertoe om de vereisten van de privacy wetgeving te respecteren.

We verzamelen enkel persoonsgegevens die gerechtvaardigd zijn in het kader van onze activiteiten en onze interactie met jou en nemen gepaste veiligheidsmaatregelen om deze gegevens te beschermen. Je kan te allen tijde jouw persoonsgegevens laten wijzigen of laten verwijderen.

Welke persoonsgegevens worden verzameld- en hoe?
We verzamelen de persoonsgegevens die jij ons overmaakt wanneer je jouw profiel aanmaakt. Daarnaast zijn er gegevens die automatisch verzameld worden bij het gebruik van onze diensten: gegevens over de toestellen die je gebruikt om met ons te connecteren, informatie over jouw bestellingen, informatie over jouw surf- en klikgedrag op onze website/applicatie en betaalgegevens.

Voor welke doeleinden worden deze persoonsgegevens verzameld?
Bij POE gebruiken we persoonsgegevens om de accounts van onze klanten te beheren, bestellingen te verwerken, en uit te voeren, analyses te maken, de klantenbeleving te verbeteren en de inhoud van onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van onze klanten.

In welke gevallen en met wie worden persoonsgegevens gedeeld?
De persoonsgegevens die we verzamelen worden niet gedeeld met derde partijen met uitzondering van externe dienstverleners conform verwerkingsdoeleinden zoals beschreven in het Privacybeleid. Zo worden bijvoorbeeld gegevens gedeeld met onze logistieke partners om de levering en de facturatie van bestelde producten en diensten te kunnen garanderen. In geen geval worden je persoonsgegevens met derde partijen gedeeld ten behoeve van hun marketing doeleinden.

Hoe worden je persoonsgegevens beschermd en beveiligd?
Bij POE nemen we de nodige veiligheidsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen wijzigingen, onopzettelijk verlies, onopzettelijke of onwettige verwijdering of eender welke vorm van onwettige behandeling.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Jouw data worden bewaard zolang je producten afneemt van POE. Niettemin, indien je zou beslissen om jouw account te verwijderen, weet dan dat we jouw gegevens zullen bewaren in het kader van zeer specifieke wettelijke verplichtingen ( BTW, waarborg,…).

Hoe kan ik mijn persoonlijke data beheren of verwijderen?
Op eender welk moment kan je beslissen om jouw persoonsgegevens niet langer te delen of te laten verwijderen via een verzoek aan onze klantendienst.

Privacybeleid
POE is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland te Lopikerstraat 19, 2871 BT Schoonhoven Nederland, geregistreerd onder het Kamer van Koophandel nr. 24299050 en met BTW-nummer NL809020506B.01.

POE verbindt zich ertoe om de privacy en de veiligheid van onze relaties, waaronder u, te beschermen. Daarom begrijpen en respecteren wij ten volle het belang van gegevensbescherming en veiligheid op het internet.

Wij zijn van mening dat u zowel geïnformeerd als bevoegd moet zijn als het gaat om de manier waarop wij uw informatie behandelen en gebruiken. Deze mededeling verduidelijkt bijgevolg:

 • welke informatie we verzamelen wanneer u een POE-website gebruikt of wanneer u met ons communiceert;
 • waarom we deze informatie verzamelen;
 • hoe we deze informatie nadien kunnen gebruiken;
 • hoe we die informatie delen;
 • hoelang we uw informatie bewaren en hoe we deze beschermen zolang ze in ons bezit is;
 • wat we niet zullen doen met uw informatie; en
 • welke keuzes en opties u hebt om uw gegevens te beheren.

U hoeft dus maar op één plaats te kijken om alles te vinden wat u moet weten over ons Privacybeleid. Deze mededeling heeft betrekking op alle POE-websites en diensten.

We hebben ons best gedaan om de zaken zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Aangezien deze uitleg wellicht niet perfect zal zijn, staan we altijd klaar om eventuele vragen, opmerkingen of suggesties met betrekking tot deze mededeling te beantwoorden. Als u hierover met ons wilt spreken, neemt u gewoon contact op met ons via info@pro-one-europe.com

Onze algemene principes inzake gegevens
Alles wat we doen met betrekking tot uw informatie valt onder de volgende overkoepelende gegevensprincipes:

 • Uw informatie behoort u toe en niet ons. U moet geïnformeerd worden over alles wat wij met uw informatie doen;
 • Waar nodig, zullen we uw toestemming vragen en zullen we uw informatie enkel verzamelen, bewaren, gebruiken en delen (a) voor professionele doeleinden (op basis van een gerechtvaardigd belang) die we u duidelijk hebben uitgelegd en waartegen u geen bezwaar heeft gemaakt, of (b) wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen. Zodra deze doelstellingen volledig bereikt zijn, zullen we uw gegevens verwijderen;
 • We zullen zo duidelijk en open mogelijk zijn over welke informatie we verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe we deze gebruiken, zodat u geïnformeerd en in staat bent om beslissingen te nemen over de manier waarop wij uw gegevens op een zo comfortabel mogelijke manier kunnen beheren;
 • Zolang we in het bezit zijn van uw informatie, zullen we deze up-to-date houden en beschermen alsof het om onze eigen persoonlijke informatie gaat, door passende veiligheidsmaatregelen te gebruiken.

Hoe verzamelen we informatie over u?
Bij elk van uw interacties met POE kunnen wij informatie verzamelen:

 1. Wanneer u de informatie rechtstreeks aan ons verstrekt

Wanneer u onze website bezoekt, onze producten koopt of met ons communiceert, kunt u ervoor kiezen om ons vrijwillig bepaalde informatie te verstrekken, bijvoorbeeld door tekstvakken in te vullen of te klikken op actieve knoppen op onze website, zoals ‘Toevoegen aan winkelwagentje’. Al deze informatie vereist een directe actie van u opdat wij deze kunnen ontvangen.

 1. Wanneer onze systemen informatie of gegevens verzamelen terwijl u onze websites of apps gebruikt.

Telkens als u onze website gebruikt, wordt er tegenwoordig automatisch bepaalde informatie gecreëerd en geregistreerd door de IT-systemen die nodig zijn om die site, of dienst te beheren. Hetzelfde geldt wanneer u onze diensten gebruikt. Bijvoorbeeld:

  • (a) bij het inloggen op POE gebruiken we “cookies” (een klein tekstbestand dat door uw computer wordt verzonden telkens als u onze website bezoekt en dat uniek is voor uw browser) om het u gemakkelijker te maken om POE te gebruiken en uw winkelervaring bij ons te verbeteren of opdat we loggegevens kunnen opslaan met betrekking tot de pagina’s die u hebt bekeken en de activiteiten die u tijdens uw bezoek hebt uitgevoerd. We kunnen bijvoorbeeld cookies gebruiken om uw taalvoorkeuren of andere instellingen op te slaan, zodat u deze niet telkens hoeft in te stellen wanneer u POE bezoekt. Deze cookies kunnen “sessiegebonden” (die blijven bestaan tot u uw browser sluit) of “permanente” cookies (die blijven bestaan tot u of uw browser deze verwijdert) zijn. Sommige van de cookies die we gebruiken, zijn rechtstreeks gekoppeld aan uw account (met betrekking tot zaken zoals het e-mailadres dat u ons hebt gegeven), andere cookies zijn dat niet. Meer informatie over ons cookiegebruik vindt u in ons cookiebeleid; of
  • (b) Bovendien kunnen het type toestel dat u gebruikt om toegang te krijgen tot POE en de instellingen op dat toestel ons informatie verschaffen over uw toestel, inclusief over welk type toestel het gaat, welk besturingssysteem u gebruikt, wat de instellingen van uw toestel zijn en waarom er een crash gebeurd is. De informatie die we ontvangen, hangt af van het type toestel dat u gebruikt en van de instellingen. Er zijn bijvoorbeeld verschillende soorten informatie beschikbaar al naargelang u een Mac of pc, of een iPhone of Android telefoon gebruikt. De fabrikant van uw toestel of de leverancier van uw besturingssysteem zal meer details kunnen verstrekken over de informatie die uw toestel aan ons beschikbaar stelt.

 

Welke informatie verzamelen we over u, waarom verzamelen we deze informatie en wat doen we ermee?
We moeten deze vraag beantwoorden vooraleer we naar de details kijken.

We verzamelen informatie die vóór de AVG (de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 – ALGEMENE GEGEVENSBESCHERMINGSREGELING) bekend stond als:

  • “persoonlijk identificeerbare” informatie (wat betekent dat deze gebruikt kan worden om u specifiek te identificeren); of
  • “niet-persoonlijk identificeerbare” informatie (wat betekent dat deze betrekking heeft op u maar niet kan worden gebruikt om u specifiek te identificeren).

De gemakkelijkste manier om de specifieke informatie die we over u verzamelen, uit te leggen, is door te kijken naar elk interactiepunt dat u mogelijkerwijze hebt met POE, omdat we verschillende informatie verzamelen op verschillende punten in uw gebruikers- of klantentraject met POE. Deze interactiepunten omvatten:

  • Registreren op POE;
  • Inloggen op POE na de registratie;
  • Surfen op onze site;
  • Een aankoop doen bij POE (d.w.z. toevoegen aan uw winkelmandje, uitchecken en een aankoop voltooien);
  • Contact opnemen met de POE Customer Care afdeling, hetzij in verband met een bestelling, hetzij om een andere reden;
  • Gebruik maken van de sociale mediakanalen van POE;

Hieronder wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen op elk van deze interactiepunten, samen met de bevestiging van (a) of u deze informatie rechtstreeks aan ons verstrekt, dat we deze verzamelen met uw toestemming of dat deze door onze technische systemen wordt verzameld:

  • Registreren op POE: Om POE te bezoeken of een bestelling bij POE te plaatsen, moet u een account bij ons aanmaken. Als u een account wilt aanmaken dient u ons ten minste de volgende informatie te verstrekken:
   • uw geslacht;
   • uw naam;
   • uw voornaam;
   • uw e-mailadres;
   • een wachtwoord.

Wanneer u een account aanmaakt en zich bij ons registreert, zal POE die gegevens bewaren, zodat we deze kunnen gebruiken om u te identificeren aan de hand van uw POE-profiel, om alle systemen te bedienen (zoals bezorgsystemen), om u in staat te stellen een bestelling te plaatsen om producten van POE aan te kopen en om fraude te voorkomen.

  • Surfen op POE: Wanneer u ingelogd bent op POE, gebruiken wij cookies en codes die geïntegreerd zijn in onze systemen om bepaalde gegevens over de bezoekers van de site te verzamelen en vast te leggen, zoals:
   • het IP-adres van de computer of van de proxyserver die u gebruikt om toegang te krijgen tot POE;
   • het type toestel dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten, de details en instellingen van het besturingssysteem van uw computer, uw type van webbrowser en uw instellingen voor die browser, de naam van uw ISP (indien u POE gebruikt vanaf een mobiel toestel), uw mobiele telefoon, het besturingssysteem van uw mobiele telefoon, de identificatiecode van uw mobiele telefoon verstrekt door het besturingssysteem van uw mobiele telefoon, uw locatiegegevens (indien u deze functionaliteit hebt ingesteld) en andere algemene informatie over uw toestel of uw systeem;
   • statistische informatie en loggegevens over het aantal bezoeken aan bepaalde pagina’s op de site (bv. de startpagina); de pagina’s die u hebt bekeken en de activiteiten die u tijdens uw bezoek hebt uitgevoerd; de datum en het uur van uw bezoek; de duur van een individuele pagina visualisatie en het navigatietraject van bezoekers op de website.

Omdat u tijdens het browsen altijd ingelogd bent op POE, zal een cookie op uw toestel u identificeren en alle niet-persoonlijk identificeerbare gebruiksinformatie en loggegevens registreren en koppelen aan uw account.

  • Kopen bij POE: Om producten van POE aan te kopen, dient u als volgt tewerk te gaan:
   • log in bij POE (zie hierboven voor een uitleg van de informatie die u hiervoor nodig hebt).
   • klik op de overeenkomstige knop op de site om het(de) artikel(en) aan uw winkelmandje toe te voegen – op dit moment zullen onze systemen de gegevens verzamelen met betrekking tot de identiteit, de maat of afmetingen en andere productkenmerken van het(de) artikel(en) die u hebt toegevoegd zodat het(de) artikel(en) weergegeven kan(kunnen) worden in uw ‘winkelmandje’ tot op het einde van dat bezoek.
   • selecteer bepaalde opties met betrekking tot de levering van de artikelen die u wilt bestellen. Onze systemen verzamelen deze gegevens met betrekking tot uw leveringsselecties zodat we, indien u uw bestelling voltooit, de gekozen artikelen kunnen verwerken en leveren volgens de door u gewenste leveringsmethode.
   • voer bepaalde gegevens in met betrekking tot uw creditcard of inloggegevens voor bepaalde andere betalingssystemen zoals PayPal of IDEAL. Deze gegevens worden door onze systemen verzameld zodat wij, indien u uw bestelling voltooit, de vereiste betaling kunnen innen voor de producten die u wenst aan te kopen.
   • om uw bestelling te voltooien, klikt u ten slotte op de overeenkomstige knop om te ‘Betalen’. Zodra we deze gegevens ontvangen, registreren we de volledige details van de voltooide bestelling in onze systemen, zodat we (a) uw bestelling kunnen verwerken en leveren, (b) de bestelling kunnen toevoegen aan uw bestelgeschiedenis en een overzicht krijgen van uw aankopen om eventuele vragen die u hebt te kunnen behandelen of om eventuele retours te verwerken, en (c) deze bestelling kunnen opnemen in de financiële gegevens van onze zakelijke transacties.
  • Contact opnemen met de POE Customer Care afdeling: indien u, om het even welke reden, contact opneemt met onze Customer Care afdeling, ongeacht welke van de beschikbare communicatiekanalen u gebruikt om contact met ons op te nemen, zullen wij het contact registeren en alle toepasselijke informatie met betrekking tot het contact verzamelen en deze vervolgens:
   • bewaren en gebruiken om ons te helpen uw specifieke vraag of contact te categoriseren, hierop te reageren en, indien nodig, een probleem of incident te onderzoeken, te behandelen en op te lossen, en
   • bijhouden zolang u een relatie bent van POE, zodat we een geschiedenis hebben van al onze communicaties met u, eventuele problemen die u met ons hebt gehad en wat we hebben gedaan om deze problemen of incidenten op te lossen, wat we vervolgens kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat we eventuele verdere contacten op een gepaste manier kunnen behandelen.
  • Klikken op POE e-mails, hyperlinks of plug-ins: wanneer u e-mails, die we u hebben gestuurd, hyperlinks of plug-ins die we op onze website of op andere websites hebben geplaatst, bekijkt of hierop klikt, worden zowel de actie als het adres van de site waarop u zich toen bevond, aangezien als rechtstreeks verstrekte gegevens die wij zullen opslaan. We zullen deze informatie gebruiken om het succes van een e-mail, hyperlinks of plug-ins in onze interacties met u op te volgen en te analyseren. We vernieuwen constant ten einde POE en onze diensten te verbeteren, wat betekent dat we nieuwe manieren kunnen creëren om informatie over u te verzamelen. Als dit het geval is, zullen we u informeren over nieuwe informatie die we verzamelen via updates van deze privacy policy.

 

Hoe mogen we uw informatie gebruiken?
Wij verzamelen al deze informatie van u voor verschillende doeleinden en willen graag dat u deze begrijpt. Deze doeleinden gelden overal waar POE zaken doet. Een aantal specifieke gebruiken voor specifieke gegevens staat hierboven al gedetailleerd beschreven. Toch moeten we vaak veel verschillende soorten informatie of gegevens collectief gebruiken opdat POE operationeel zou kunnen zijn en haar diensten aan u zal kunnen leveren. Deze meer fundamentele doelstellingen omvatten het collectieve gebruik van uw informatie:

  • Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site voor u zo effectief mogelijk wordt voorgesteld en om u in staat te stellen gebruik te maken van de interactieve functies van onze diensten, wanneer u daarvoor kiest, bijvoorbeeld door u meer aangepaste diensten en een persoonlijke ervaring aan te bieden op POE, onder meer via taalspecifieke profielpagina’s, updates, inhoud, nieuws, advies en/of aanbevelingen die interessant voor u zijn .
  • Om uw account in te stellen en te beheren zodat u bestellingen kunt plaatsen, zodat we onze producten en diensten aan u kunnen leveren, zodat we ervoor kunnen zorgen dat de artikelen die u bestelt bij u terechtkomen (en op tijd geleverd worden!). Het gaat om alles wat te maken heeft met het plaatsen van de producten op de website zodat u ze kunt doorbladeren en vervolgens kunt bestellen, zodat we deze nadien aan u kunnen leveren en eventuele vragen kunnen beantwoorden.
  • Om te verzekeren dat onze relaties echte personen zijn en dat we worden betaald voor de goederen die we verzenden – bijvoorbeeld door persoonlijke informatie te gebruiken of die persoonlijke informatie bekend te maken aan een kredietreferentie- of fraudepreventiebureau, om uw identiteit te bevestigen en passende fraudebestrijdingscontroles uit te voeren. Een dergelijk kredietreferentie- of fraudepreventiebureau kan die informatie bijhouden, maar houd er rekening mee dat er geen formele kredietcontrole wordt uitgevoerd en dat uw kredietrating niet beïnvloed zal worden.
  • Om onderzoek uit te voeren over de manier waarop onze site wordt gebruikt, meningen van relaties, tips over wat we beter zouden kunnen doen enz. Deze analyses en onderzoeken kunnen worden uitgevoerd door POE of door derden.
  • Om de diensten van POE te verbeteren, gebruikt en bewaart POE statistische informatie en inloggegevens van de site om mogelijke punten waarop we onze diensten nog verder kunnen verbeteren, te identificeren.

 

Overdracht van uw gegevens
We dragen uw gegevens NIET over naar andere landen, ook als we zeker weten dat deze de passende voorzorgsmaatregelen voor deze gegevens bieden.

De informatie die wij van u verzamelen, zal NIET worden overgedragen naar, en opgeslagen op, een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet 100% veilig. We zullen ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, maar kunnen de veiligheid van de gegevens die naar onze site worden verzonden echter niet garanderen; elke overdracht gebeurt op uw eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en veiligheidsmaatregelen gebruiken om ongeoorloofde toegang zoveel mogelijk te voorkomen.

Hoe delen we de informatie die we verzamelen?

We zijn ons ervan bewust dat u uw informatie toevertrouwd aan POE en niet aan een ander bedrijf. Om onze activiteiten te kunnen uitvoeren, moeten we echter samenwerken met een aantal partijen die experts zijn in hun respectieve vakgebieden – per slot van rekening zijn we goed in wat we doen, maar zijn we niet overal even goed in! We zijn heel voorzichtig met wie we uw informatie delen, maar het is belangrijk dat u begrijpt wanneer dergelijke informatie gedeeld wordt en waarom dit gebeurt. Dit wordt uitgelegd in dit hoofdstuk. De uitzonderlijke gevallen waarin we uw informatie kunnen delen, zijn onder meer:

  • We delen uw informatie extern met onze belangrijkste serviceproviders wanneer dit nodig is voor onze bedrijfsvoering: Net als elk ander internationaal bedrijf, is POE afhankelijk van een aantal externe bedrijven om een reeks essentiële diensten, producten en applicaties te leveren die ons in staat stellen de diensten aan te bieden. Deze omvatten bijvoorbeeld bedrijven die ons helpen bij het ophalen en verpakken van bestellingen, het uitvoeren van leveringen, het ondersteunen van onze klanten, het uitvoeren van controles op fraudebescherming en limieten voor kredietrisico’s, het ondersteunen van onze IT-systemen, onze veiligheid bewaken, onze marketing mogelijk maken, controleren of we doen wat we moeten doen, of ervoor zorgen dat we een correcte boekhouding voeren. We kunnen tenslotte niet alles zelf doen en onze samenwerking met experts in verschillende vakgebieden stelt ons in staat onze Dienstverlening naar u op de snelste en meest efficiënte manier te verbeteren. Elk van de externe bedrijven waarmee wij samenwerken, is door ons geselecteerd op basis van hun vermogen om te bieden wat we nodig hebben voor onze vereiste specificaties, inclusief hun vermogen om gevoelige gegevens (zoals uw persoonsgegevens) op een veilige en gepaste manier te verwerken. Enkel en alleen op basis hiervan mogen we uw persoonlijke informatie bekendmaken aan dergelijke derden die een specifieke en persoonlijke toegang tot uw informatie moeten krijgen om onze diensten te vergemakkelijken om, namens ons, een aantal strategische taken uit te voeren. Zij mogen deze informatie uitsluitend gebruiken in overeenstemming met onze instructies, niet om deze bekend te maken of te gebruiken voor andere doeleinden. We hebben er alle vertrouwen in dat wij uw informatie aan deze externe dienstverleners kunnen toevertrouwen.
  • We delen uw informatie wanneer we aan een wettelijk verzoek moeten voldoen: om zaken te doen in alle landen waarin we activiteiten verrichten, moet POE samenwerken met een aantal toezichthouders en andere wetshandhavingsinstanties in elk van die landen. Hoewel dit (hopelijk) niet vaak gebeurt, kunnen sommige van die toezichthouders of instanties ons wettelijk verplichten om uw informatie met hen te delen op basis van een gerechtelijk bevel of dagvaarding, of als gevolg van een andere wettelijke procedure. Indien we genoodzaakt zijn om uw persoonlijke informatie openbaar te maken of te delen om te voldoen aan enige wettelijke verplichting, zullen we uw informatie delen als wij van mening zijn dat de openbaarmaking redelijkerwijze noodzakelijk is om aan onze verplichting te voldoen. Dit gezegd zijnde, kunnen we dergelijke eisen betwisten wanneer we, naar ons inzicht, van mening zijn dat deze verzoeken overdreven, vaag of onvoldoende onderbouwd zijn. We zullen ook proberen u op de hoogte te brengen van wettelijke eisen voor uw gegevens wanneer dit naar ons oordeel gepast is, tenzij dit verboden is bij wet of gerechtelijk bevel of wanneer het verzoek een noodgeval is.
  • Wij delen uw informatie wanneer wij van mening zijn dat dit redelijkerwijze noodzakelijk is om POE of onze Leden te beschermen: Helaas kan POE (net als vele andere bedrijven) geconfronteerd worden met pogingen tot frauduleuze of criminele activiteiten, waardoor we soms genoodzaakt zijn bepaalde stappen te nemen om zowel ons bedrijf als onze relaties te beschermen. We kunnen uw informatie daarom bekendmaken als we te goeder trouw geloven dat de openbaarmaking redelijkerwijze noodzakelijk is om (1) vermeende of feitelijke illegale activiteiten, fraude, veiligheids- of technische problemen op te sporen, te onderzoeken, te voorkomen of hiertegen actie te ondernemen of om nationale handhavingsinstanties bij te staan; (2) onze gebruiksvoorwaarden op te leggen of toe te passen; (3) onderzoek te verrichten naar, en ons te verdedigen tegen, aanspraken of beschuldigingen van derden; (4) de beveiliging of de integriteit van onze diensten te beschermen; of (5) de rechten, de eigendommen of de veiligheid van POE, onze relaties of anderen uit te oefenen of te beschermen.
  • We delen uw informatie extern met andere partners wanneer we uw toestemming hebben om dit te doen: POE werkt samen met een aantal andere partners die, hoewel ze niet essentieel zijn voor onze bedrijfsvoering, uw ervaring met POE en uw gebruik van de diensten naar onze mening verbeteren. Dit omvat onze marketingpartners en sociale mediapartners t.b.v. analyses of onderzoek. We geloven enkel in een samenwerking met bedrijven waarvan wij vinden dat ze geschikt zijn voor POE en haar relaties en die een toegevoegde waarde bieden aan onze diensten. Enkel en alleen op basis hiervan kunnen we beslissen om uw persoonsgegevens aan dergelijke partijen te maken. Deze laatste zijn tegenover POE verplicht om deze gegevens uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met onze instructies en niet openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden. We vertrouwen erop dat we uw informatie aan deze externe dienstverleners kunnen toevertrouwen.
  • We kunnen uw informatie extern delen als we een zakelijke transactie overwegen: we zijn altijd op zoek naar manieren om onze bedrijvengroep sterker en effectiever te maken. Als gevolg daarvan kunnen we soms bepaalde bedrijfstransacties overwegen, zoals een fusie, overname, faillissement, ontbinding, reorganisatie of een soortgelijke transactie of procedure. Als we een dergelijke transactie overwegen, kan dit leiden tot de overdracht van uw informatie maar enkel en alleen om de beoordeling van die transactie of van deze procedure mogelijk te maken. In het geval dat POE een bedrijf of activa verkoopt of aankoopt, of indien POE of het merendeel van haar activa overgenomen worden door een externe partij, kunnen de persoonsgegevens van onze relaties één van de overgedragen activa zijn.

 

Hoe we uw informatie NIET gebruiken

We zullen uw informatie NIET verkopen zonder uw toestemming aan een Partij buiten de Groep:

Wij zullen uw persoonlijk identificeerbare informatie – inclusief uw naam, adres, e-mailadres of creditcardgegevens – niet verkopen aan enige derde partij, met uitzondering van intragroepstransacties zoals hierboven beschreven wordt (zie hoofdstuk ‘Overdracht van juridische eigendom van uw gebruikersaccount binnen de Groep‘). Wij geloven dat dit absoluut noodzakelijk is om uw vertrouwen te krijgen en te belonen.

Wij zullen uw informatie NIET delen met een externe adverteerder of met advertentienetwerken:

We tonen momenteel geen advertenties van derden op onze website en, zelfs als dat wel het geval zou zijn, zouden wij geen toestemming geven voor het delen van uw persoonlijk identificeerbare informatie met externe adverteerders of advertentienetwerken.

Hoelang bewaren wij uw informatie?
In de bovenstaande uitleg hebben we geprobeerd zo specifiek mogelijk te zijn over hoelang we uw informatie bewaren. Over het algemeen behouden wij echter de informatie die u verstrekt zolang uw account bestaat, of wanneer deze nodig is om de diensten aan u te kunnen leveren, of (in het geval van eventuele contacten met ons Customer Care team) zo lang als nodig is om enkel ondersteuning voor rapportage en trendanalyse te bieden.

Indien dit wettelijk vereist is of als het redelijkerwijze noodzakelijk is om te voldoen aan regelgevende vereisten, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen of onze Algemene Voorwaarden te handhaven, kunnen we bepaalde informatie, indien nodig, ook gedurende een beperkte periode bewaren, zelfs nadat u uw account hebt gesloten of wanneer het niet langer nodig is om de Diensten aan u te leveren.

 

Uw opties en keuzes
We wensen dat u eenvoudige en zinvolle keuzes maakt over uw informatie. Hoewel we hard achter de schermen werken om u en uw gegevens te allen tijde te beschermen, streven wij er ook naar om u instrumenten aan te reiken om de privacy en de beveiliging van uw gegevens zelf te beheren.

Met betrekking tot uw informatie die in ons bezit komt en erkennende dat het uw keuze is om ons uw persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, verbinden wij ons ertoe u de mogelijkheid te bieden om het volgende te doen:

  • U kunt de gegevens die u aan POE hebt verstrekt, controleren door contact op te nemen met ons Customer Care team of via het onderstaande e-mailadres of adres. Onze veiligheidsprocedures houden in dat we een identiteitsbewijs, waaronder uw e-mailadres en mogelijkerwijs uw adres, kunnen vragen alvorens we informatie bekendmaken.
  • U kunt uw toestemming verleend aan POE voor het verzamelen en verwerken van de door u verstrekte informatie op elk gewenst moment intrekken of wijzigen. U kunt dit doen door ons hierover schriftelijk te informeren. We kunnen echter gearchiveerde kopieën van uw gegevens bewaren wanneer dit vereist is door de wet of voor legitieme zakelijke doeleinden (inclusief om fraude en spam aan te pakken).
  • U kunt op elk moment een kopie aanvragen van uw persoonsgegevens die in onze systemen zijn opgeslagen. Indien u dit wenst, gelieve contact op te nemen met ons Customer Care team dat u kan helpen met uw verzoek. We brengen u hiervoor niets in rekening, maar moeten mogelijkerwijze nog wat vragen stellen om uw identiteit te bevestigen vooraleer we u enige informatie verstrekken.

Het toestel of de software die u gebruikt, kan u eventueel keuzes bieden om toegang te krijgen tot POE. De browser die u gebruikt, kan u bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om cookies of andere soorten van lokale gegevensopslag te beheren, of uw mobiel toestel kan u de keuze geven om locatie- of andere gegevens al dan niet met ons te delen en u informeren over de manier waarop dit gebeurt. [In het bijzonder, als u geen voorstander bent van online advertenties, raden wij u aan om meer te weten te komen over de browserinstelling Do Not Track.] Voor meer informatie over deze keuzes, raadpleegt u uw toestel of neemt u contact op met uw softwareleverancier.

 

Bescherming van uw veiligheid
We proberen er altijd voor te zorgen dat uw informatie beschermd is. Zodra we uw informatie ontvangen, gebruiken we verschillende veiligheidsfuncties en -procedures, rekening houdend met de industriestandaarden, om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen en ongeoorloofde toegang tot die informatie te voorkomen. Bijvoorbeeld:

  • Wij bieden een veilige “https”-toegang tot de transactionele delen van de POE-websites.
  • De toegang tot POE is beveiligd met een wachtwoord en gevoelige gegevens (zoals creditcardinformatie) die worden uitgewisseld tussen uw webbrowser en de POE diensten zijn beschermd door een SSL-codering. Om uw creditcard verder te beveiligen, bewaren wij bovendien geen details van de veiligheidscode (of CCV-code) die u moet invoeren om een bestelling met uw creditcard te voltooien.
  • Om alle gegevens die u op onze servers bewaart, te beschermen, controleren we regelmatig ons systeem op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen en voeren we zelf penetratietests uit op die systemen om mogelijke verbeteringen te identificeren. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, zijn er ook een aantal zaken waarmee u kunt helpen. U kunt uw account veilig houden door een sterk wachtwoord te gebruiken dat andere tekens dan alleen letters bevat. We raden u ook aan om niet hetzelfde wachtwoord te gebruiken voor al uw online accounts of voor de meeste hiervan. Omdat e-mails, instant messaging en soortgelijke communicatiemiddelen niet altijd versleuteld zijn, raden we aan om geen vertrouwelijke informatie op deze manier te communiceren.

Ons contacteren
Zowel de informatie die u ons verstrekt als de informatie die wij verzamelen, wordt beheerd door Juwelier de Eenhoorn, conform de toepassing van de Nederlandse wet van 8 december 1992 tot 25 mei 2018en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming inzake de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonsgegevens, (AVG) en eventuele andere toepasselijke wetten na 25 mei 2018.

We horen altijd graag van onze relaties (vooral indien u van mening bent dat we uw verwachtingen niet ingelost hebben). Indien u vragen of feedback hebt over deze verklaring of indien u wenst dat wij uw informatieverwerking stopzetten, aarzel dan niet om contact op te nemen met een medewerker van onze Customer Care afdeling die al uw vragen met plezier zal beantwoorden. U kunt de Customer Care afdeling contacteren via de volgende kanalen:

  • Via de info@juwelierdeeenhoorn.nl onder het tabblad
  • Via e-mail ter attentie van info@juwelierdeeenhoorn.nl, met vermelding van uw e-mailadres, naam, voornaam en adres,
  • Door te schrijven naar:

   Juwelier de Eenhoorn
   Gegevensbescherming
   Lopikerstraat 19
   2871 BT Schoonhoven
   Nederland

Wijzigingen aan dit Beleid

Het is mogelijk dat wij dit Privacybeleid af en toe moeten wijzigen. Indien we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens of aan het Privacybeleid, zullen we dit duidelijk aangegeven op de Juwelier de Eenhoorn-website, zodat u de kans hebt om de wijzigingen te bekijken alvorens u de website van POE blijft gebruiken.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 22 mei 2018.